Tin hoạt động

Thứ tư, 21 Tháng 9 2022 14:33

HỘI THẢO THAM VẤN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN TỈNH TRÀ VINH THEO HƯỚNG BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 2030 Featured

 
Qua 14 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020 và hơn 03 năm thực hiện Chương trình số 30-CTr/TU, ngày 26/12/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045, nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, chủ quyền quốc gia được nâng lên, kinh tế biển đóng góp ngày càng quan trọng cho kinh tế của tỉnh. Quy mô nền kinh tế của tỉnh tăng khá nhanh, GRDP theo giá hiện hành năm 2021 ước đạt đạt 63.818 tỷ đồng, gấp trên 3,3 lần so với năm 2007; tốc độ tăng trưởng GRDP trong nhóm cao trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Kinh tế biển tăng trưởng bình quân 10,5%; giá trị sản xuất các huyện, thị xã ven biển đóng góp khoảng 70% tổng giá trị sản xuất của toàn tỉnh; giá trị tăng thêm ngành thủy sản bình quân khoảng 3,6%/năm; thu nhập bình quân đầu người các huyện, thị xã ven biển gấp khoảng 1,1 lần so với thu nhập bình quân chung của tỉnh. 
PGD Hung kte bien
Ông Hồng Ngọc Hưng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu
phát biểu khai mạc Hội thảo
Để thực hiện có hiệu quả các, mục tiêu đã đề ra góp phần trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế biển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành xây dựng Đề án phát triển kinh tế biển tỉnh Trà Vinh theo hướng bền vững đến năm 2030.
Ngày 20/9/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn Công ty Cổ phần Giải pháp Đô thị Nông thôn tổ chức “Hội thảo tham vấn Đề án phát triển kinh tế biển tỉnh Trà Vinh theo hướng bền vững đến năm 2030”.
Tham dự Hội thảo có sự hiện diện của ông Hồng Ngọc Hưng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Cổ phần Giải pháp Đô thị Nông thôn: Bà Ngô Thị Bích Đào - Giám đốc, Ông Phó Đức Tùng, PGS.TS. Nguyễn Phú Son, TS. Phó Đức Tùng, TS. Dương Việt Tuấn; thành viên phản biện tham dự có PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; PGS.TS. Phước Minh Hiệp - Nguyên vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực miền Nam - Tạp chí Cộng sản; PGS.TS. Diệp Thanh Tùng - Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Trà Vinh; cùng với hơn 60 đại biểu đến từ các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Ong Tung DV tu van kte bien
Ông Phó Đức Tùng, đại diện nhóm tư vấn trình bày tại Hội thảo
Ông Phó Đức Tùng, đại diện nhóm tư vấn của Công ty Cổ phần Giải pháp đô thị nông thôn thông qua đề án gồm các nội dung về sự cần thiết, căn cứ pháp lý trong việc xây dựng đề án; hiện trạng phát triển kinh tế biển tỉnh Trà Vinh; giải pháp phát triển kinh tế biển,… PGS.TS. HIEP KTe bien
PGS.TS. Phước Minh Hiệp, phát biểu đóng góp cho đề tài
Hội thảo ghi nhận được nhiều đóng góp của các đại biểu tham dự liên quan đến đề án kinh tế biển tỉnh Trà Vinh như: đơn vị tư vấn cần bổ sung các căn cứ pháp lý để nêu bậc sự cần thiết của đề án; sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến sự phát triển của kinh tế biển; so sánh đặc điểm khác biệt kinh tế biển giữa các địa phương trong đó có nguồn lợi tài nguyên; bổ sung các giải pháp liên quan đến chuyển đối số,… Sau Hội thảo này, đề án sẽ được đơn vị tư vấn điều chỉnh cho phù hợp, trình phê duyệt và sớm được triển khai.
Tin, ảnh: An Phương
Read 244 times Last modified on Thứ ba, 04 Tháng 10 2022 10:50

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: 19A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh
Email: xuctientravinh@gmail.com - Điện thoại: 0294.3753849 - Fax: 0294.3864348