Chức năng - Nhiệm vụ

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

I. VỊ TRÍ
- Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh.
- Có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng theo tên gọi và được mở tài khoản tại ngân hàng, kho bạc Nhà nước theo quy định để giao dịch công tác.

II. CHỨC NĂNG

Tham mưu cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai kế hoạch, chương trình:

- Tìm kiếm, chọn lọc, vận động thu hút nguồn vốn đầu tư trong nước và ngoài nước để thực hiện các dự án, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh.

- Tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, chính sách ưu đãi đầu tư và giới thiệu danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Đầu mối biên tập, quản lý và tổ chức vận hành Website đầu tư Trà Vinh, khai thác thông tin và giới thiệu các dự án kêu gọi đầu tư.

- Vận động hỗ trợ của Chính phủ, tổ chức trong nước và nước ngoài, của tỉnh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; trực tiếp thực hiện các hoạt động, tư vấn, hỗ trợ, đào tạo và các dịch vụ công khác cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

III. NHIỆM VỤ

1. Lĩnh vực xúc tiến đầu tư

- Lập chiến lược xúc tiến đầu tư theo từng thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Triển khai thực hiện chiến lược xúc tiến đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, bao gồm:

+ Tổ chức hội thảo hoặc tham gia hội thảo giới thiệu môi trường đầu tư ở trong nước hoặc nước ngoài để vận động thu hút vốn đầu tư;

+ Đàm phán trực tiếp với các đối tác đầu tư theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư cho các dự án ưu tiên thu hút đầu tư;

+ Tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư bằng nhiều phương thức đa dạng như: đầu tư trực tiếp, liên kết đầu tư,...

- Tham gia các đoàn xúc tiến nước ngoài do các Bộ, ngành trung ương, Sở ngành tỉnh, doanh nghiệp trong nước tổ chức và cùng các doanh nghiệp đàm phán đầu tư với đối tác nước ngoài.

- Tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng tạo cầu nối giữa họ với lãnh đạo tỉnh để thiết lập các quan hệ đối ngoại có lợi cho tỉnh.

- Tham mưu chương trình tiếp xúc và đàm phán với các nhà đầu tư.

- Giúp Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cầu nối các nhà đầu tư với các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh.

- Biên tập và phát hành các tài liệu quảng bá hình ảnh, tiềm năng của tỉnh, phổ biến chính sách – pháp luật, hướng dẫn lập và thực hiện các thủ tục hành chính để triển khai đầu tư tại tỉnh.

2. Lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp

- Tham mưu cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất và xây dựng kế hoạch hàng năm, dài hạn, chương trình phát triển cho các doanh nghiệp trình UBND tỉnh phê duyệt; đề xuất các chính sách ưu đãi phù hợp.

- Làm đầu mối tổ chức triển khai các dự án, chương trình hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, các tổ chức trong và ngoài nước cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức đào tạo theo nhu cầu của các doanh nghiệp; theo các chương trình hỗ trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tỉnh về các lĩnh vực quản lý, phát triển nguồn nhân lực và công nghệ; tổ chức phổ biến các cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị phục vụ triển khai công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Tổ chức các lớp đào tạo cho doanh nghiệp; khởi sự doanh nghiệp, tăng cường khả năng kinh doanh, đào tạo quản trị doanh nghiệp; đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức tập huấn, trao dồi nghiệp vụ và cập nhật thông tin, kỹ năng đàm phán cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Cung cấp trao đổi và thu thập thông tin liên quan đến các doanh nghiệp cho các đối tượng có nhu cầu; tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp.

- Tổng hợp các thông tin phản ánh khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp để báo cáo, đề xuất với Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

- Trực tiếp thực hiện hoặc thuê các đơn vị tư vấn có năng lực thực hiện các dịch vụ tư vấn quy hoạch, tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn hồ sơ thầu, tư vấn về bảo vệ môi trường, đất đai, tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn hồ sơ thầu, tư vấn về bảo vệ môi trường, đất đai, tư vấn tài chính – kế toán doanh nghiệp và các dịch vụ có liên quan đến tài chính – kế toán doanh nghiệp, các dịch vụ tư vấn khác có liên quan đến đầu tư sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, của nhà đầu tư khi có yêu cầu.

3. Hoạt động tư vấn đầu tư và tư vấn doanh nghiệp

- Căn cứ vào quy hoạch phát triên kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển chuyên ngành, giúp nhà đầu tư có mục tiêu phù hợp chọn lựa được địa điểm đầu tư.

- Tư vấn chính sách – pháp luật về đầu tư, về doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tư vấn chọn lựa hình thức đầu tư, phương thức đầu tư.

- Tư vấn thủ tục hành chính phục vụ cho hoạt động đầu tư như: thỏa thuận địa điểm đầu tư,chứng nhận đầu tư, chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư, đấu thầu, thẩm định thầu, chứng nhận quyền sử dụng đất, tài nguyên, xây dựng, môi trường, phòng cháy,...

- Tư vấn theo yêu cầu cho các doanh nghiệp về thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp, các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở quy định hiện hành của nhà nước và tỉnh.

- Tư vấn đào tạo, liên kết đào tạo bồi dưỡng, nâng cao kiến thức quản lý và tay nghề kỷ thuật cho doanh nghiệp.

Related Articles

Tiềm năng - Lợi thế

Giới thiệu chung

QUY TRÌNH THỦ TỤC ĐẦU TƯ

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: 19A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh
Email: xuctientravinh@gmail.com - Điện thoại: 0294.3753849 - Fax: 0294.3864348