Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

* Cơ quan chỉ đạo: UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Địa chỉ: Số 01, đường 19 tháng 5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
- Website: https://travinh.gov.vn
- Điện thoại: 0294 3855 892
* Cơ quan chuyên môn: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH TRÀ VINH
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
- Địa chỉ: Số 19A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294 3753 839 - 0294 3753 848
- Email: xuctiendaututv@gmail.com
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TRÀ VINH
- Địa chỉ: Số 278, đường Bạch Đằng, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294 3746 600 - 0294 3746 685
- Email: bqlkkttravinh@gmail.com
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH TRÀ VINH
- Địa chỉ: Số 25, đường Võ Nguyên Giáp, phường 7, thành phố Trà Vinh, Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294 3826 667

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: 19A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh
Email: xuctientravinh@gmail.com - Điện thoại: 0294.3753849 - Fax: 0294.3864348